Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Hòa Bình

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2017 - 2018 trường THCS Hòa Bình có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Hòa Bình

Bài 4 (3 điểm).

Cho tam giác nhọn ABC, kẻ đường cao AH, BK. Từ H kẻ HE vuông góc AB (E thuộc AB), kẻ HF vuông góc AC (F thuộc AC)

a)Chứng minh rằng: AE.AB = AF.AC

b) Bốn điểm A, B, H, K cùng thuộc một đường tròn

c) Cho góc HAC = 300, AH = 4cm. Tính FC? 

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2018 - THCS Hoa Binh

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Hòa Bình

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2018 - THCS Hoa Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Hòa Bình

  •