Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - Chuyên Hà Nội Amsterdam 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2017 - 2018 môn Toán lớp 9 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - Chuyên Hà Nội Amsterdam 2017 - 2018

Bài 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có góc ABC = 600, góc BCA = 450 và AB = 4cm. Kẻ hai đường cao AD và CE của tam giác. Gọi H, K tương ứng là chân đường vuông góc kẻ từ D và E tới AC.

a) Tính độ dài các cạnh BC và CA và diện tích của tam giác ABC

b) Tính diện tích của tam giác BDE

c) (Dành riêng cho lớp 9A) Tính AH . AK

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan - Chuyen Ha Noi Amsterdam 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - Chuyên Hà Nội Amsterdam 2017 - 2018

  •