Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Ninh Bình 2017

Đề thi 8 tuần học kì 1 môn Toán lớp 9 tỉnh Ninh Bình năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Ninh Bình 2017

Câu 6: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 4cm, AC = 3cm. Độ dài đường cao ứng với cạnh BC bằng:

A. 2,4cm        B. 5cm      C. 9,6 cm      D. 4,8cm

Câu 7. Một cái thang dài 4m, đặt dựa vào tường, góc giữa thang và mặt đất là 600. Khi đó khoảng cách giữa chân thang đến tường bằng:

A. 2m     B. 2√3 m    C. 4√3 m      D. 4/√3m

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan Ninh Binh 2017

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Ninh Bình 2017

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan Ninh Binh 2017

=>Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Ninh Bình 2017

  •