Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - Quận Hà Đông 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Toán quận Hà Đông năm học 2017 - 2018 gồm có 5 bài cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - Quận Hà Đông 2017 - 2018

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vẽ HE vuông góc với AB tại E, HF vuông góc với AC tại F.

a) Cho biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài các đoạn HB, HC, AH

b) Chứng minh: AE.EB + AF.FC = AH2

c) Chứng minh: BE = BC.cos3B                                                         

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan - Quan Ha Dong 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - Quận Hà Đông 2017 - 2018

  •