Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Yên Phong 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2018 - 2019 Yên Phong được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Yên Phong 2018 - 2019 

Câu 4 (3 điểm):

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn: BH = 4cm và HC = 6cm

a)Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.

b) Gọi M là trung điểm của AC.

Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ)

c) Kẻ AK vuông góc với BM (K ∈ BM)

Chứng minh: ∆BKC ∽ ∆BHM

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan Yen Phong 2018 - 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán Yên Phong 2018 - 2019

  •