Đề thi giữa kì 1 môn Hóa 10 - THPT B Thanh Liêm 2017

Đáp án và đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Hóa năm học 2017 - 2018 trường THPT Thanh Liêm B - Hà Nam, xem chi tiết dưới đây:

Câu 1( 3 điểm) .  Cho Mg (Z =12), Cl (Z = 17)

a.Viết cấu hình electron của hai nguyên tử trên

b.Xác định vị trí của Mg và Cl  trong bảng tuần hoàn

c.Hãy cho biết  Mg và Cl là kim loại hay phi kim ? Tại sao?

d.Viết công thức oxit cao nhất  và công thức hiđroxit cao nhất tương ứng của hai nguyên tố trên ?

Câu 2(1,5 điểm) . Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5, trong hợp chất với hidro có 8,823% H về khối lượng. Xác định tên nguyên tố, viết công thức oxit cao nhất và công thức đối với hidro của R?

De thi giua ki 1 mon Hoa 10 - THPT B Thanh Liem 2017

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Hóa 10 - THPT Thanh Liêm

De thi giua ki 1 mon Hoa 10 - THPT B Thanh Liem 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Hóa 10 - THPT B Thanh Liêm 2017

  •