Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Đồng Đậu 2017 - 2018

Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 lớp 11 môn Toán của trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Đồng Đậu 2017 - 2018

Câu 7. (1 điểm) Hàng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong 1 ngày bởi công thức h = 3 cos (πt/8 + π/4) + 12, (0 < t ≤ 24). Hỏi mực nước biển cao nhất tại thời điểm nào?

Câu 9. (1 điểm) Trong mặt ohawngr tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G (4/3; 1), trung điểm BC là M (1; 1), đường cao kẻ từ B thuộc đường thẳng có phương trình x + y – 7 = 0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh A, B, C.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 THPT Dong Dau 2017 - 2018

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Đồng Đậu 2017 - 2018

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 THPT Dong Dau 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Đồng Đậu 2017 - 2018

  •