Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Nguyễn Huệ 2018

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Nguyễn Huệ 2018

Câu 7: (1 đ) Tìm x, biết: 23 + 3x  = 125 

Câu 8: (3 đ) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Nguyen Hue 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Nguyễn Huệ 2018

  •