Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2017 THPT Gia Viễn C

Đề thi khảo sát chất lượng 8 tuần lớp 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Viễn C, Ninh Bình.

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2017 THPT Gia Viễn C 

Câu 9 (1,5 điểm).

            a) Cho phương trình: 3cos x + m – 1 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm;

            b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 3sin x + 4 cos x - 2  .

Câu 11 (2,5 điểm). Cho hình chóp S.ABCD (ABCD là hình thang có đáy lớn AB ) .Gọi M là trung điểm của SA và N thuộc đoạn SC sao cho: SN = 3NC.

1) (0,5 điểm). Vẽ đúng hình chóp;

2) (1,0 điểm). Tìm giao điểm của đường thẳng.

a. BD và mp(SAC)                                   b. AD và (SBC)

3) (1,0 điểm). Xác định giao tuyến của các mặt phẳng

a. (SBC) và (SAD)                                    b. (DMN) và (SBC)De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan 2017 THPT Gia Vien C

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2017 THPT Gia Viễn C

  •