Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2017 THPT Lý Thánh Tông

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2017 THPT Lý Thánh Tông

Câu 2 (1,25 điểm). Cho hàm số y = -1/3 x3 + mx2 – mx + 3, m là tham số.

a)Tính đạo hàm của hàm số khi m=1.

b)Tìm điều kiện của tham số m  để y’ ≤ 0, 

Câu 18. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA=SB=SC=SD. Cạnh SB vuông góc với đường nào trong các đường sau?

A. BA         B. AC     C. DA        D. BD


De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan 2017 THPT Ly Thanh Tong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2017 THPT Lý Thánh Tông

  •