Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Hưng Nhân

Tham khảo đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án năm học 2017 - 2018 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình.

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Hưng Nhân

Câu 1. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:
A. 10.              B. 90.           C. 91.                  D. 100

Câu 6. Cho tứ diện ABCD, các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AB, BC, CD nhưng không trùng với các đỉnh của tứ diện. Thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mp(MNP) là

A. Một ngũ giác         B. Một lục giác.       C. Một tứ giác         D. Một tam giác

De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan 2018 - THPT Hung Nhan

Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Hưng Nhân

De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan 2018 - THPT Hung Nhan

=>> TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Hưng Nhân

  •