Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Chuyên Amsterdam 2017

Tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Amsterdam năm học 2016 - 2017 dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Chuyên Amsterdam 2017

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đý ABCD là hình vuông tâm O.

Biết rẳng SA = SB = SC = SD. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. AB//(SCD)        B. AC ⊥ (SBD)      C. SO ⊥ (ABCD)      D. AD ⊥ (SAB)

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = a. Khi đó góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) có số đo là:

A. 300          B. 450          C. 1350          D. 600

De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan THPT Chuyen Amsterdam 2017

De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan THPT Chuyen Amsterdam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Chuyên Amsterdam 2017

  •