Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Gia Bình số 1 lần 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Gia Bình số 1, Bắc Ninh có đáp án năm học 2017 - 2018 được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Gia Bình số 1 lần 2

Câu 11. Cho các đường thẳng a, b, c và mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a song song với b thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c

B. Góc giữa a và b bằng góc giữa hai véc tơ chỉ phương của nó

C. a, b phân biệt cùng vuông góc với c thì a song song với b

D. a nằm trong (P) và b vuông góc với a thì b sẽ cắt (P)

De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan THPT Gia Binh so 1 lan 2

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Gia Bình số 1 lần 2

De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan THPT Gia Binh so 1 lan 2

De thi giua ki 2 lop 11 mon Toan THPT Gia Binh so 1 lan 2

=>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Gia Bình số 1 lần 2

  •