Đề thi giữa kì 2 lớp 11 năm 2018 môn Toán THPT Đồng Đậu

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 năm 2018 môn Toán THPT Đồng Đậu

Câu 8: Cho tứ diện ABCD trong đó góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng .Gọi M là điểm bất kì thuộc cạnh AC, đặt . Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và song song với AB, CD. Xác định vị trí của điểm M để diện tích thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất.

Câu 30: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?

A. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu (k ≠ 1)

B. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.

C. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.

D. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó

De thi giua ki 2 lop 11 nam 2018 mon Toan THPT Dong Dau

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 11 năm 2018 môn Toán THPT Đồng Đậu

De thi giua ki 2 lop 11 nam 2018 mon Toan THPT Dong Dau

=>> TẢI FILE ĐỀ THI  TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 11 năm 2018 môn Toán THPT Đồng Đậu

  •