Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2018 - TH Trần Quang Khải

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt trường tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt - TH Trần Quang Khải

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG   Thời gian: 1 phút

         Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 80 chữ thuộc một trong các bài sau và trả lời 1 hoặc 2 câu hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên nêu.

1. Trống đồng Đông Sơn

(Đoạn từ “Trống đồng Đông Sơn … nhảy múa.”, sách TV4, tập 2 - trang 17)

2. Sầu riêng

          (Đoạn từ “Sầu riêng … trổ vào cuối năm.”, sách TV4, tập 2 - trang 34)

3. Hoa học trò

          (Đoạn từ “Mùa xuân … bất ngờ dữ vậy.”, sách TV4, tập 2 - trang 43)

4. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.

          (Đoạn từ “Em cu Tai … vung chày lún sân.”, sách TV4, tập 2 - trang 48)

De thi giua ki 2 lop 4 mon Tieng Viet 2018 - TH Tran Quang Khai

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt - TH Trần Quang Khải

De thi giua ki 2 lop 4 mon Tieng Viet 2018 - TH Tran Quang Khai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2018 - TH Trần Quang Khải

  •