Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Quảng Tân 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 trường tiểu học Quảng Tân có đáp án chi tiết:

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Quảng Tân 2017

Câu 2: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

             45m2 6cm2 = ................ cm2 

Câu 3: (1 điểm) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

          Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Phân số chỉ số phần học sinh nam chiếm so với học sinh cả lớp là: ...            

Câu 4: (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Cho hình bình hành ABCD:

A. Độ dài chiều cao của hình bình hành ABCD là 15 cm

B. Diện tích hình bình hành ABCD là 150 cm2.

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan - TH Quang Tan 2017

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Quảng Tân 2017

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan - TH Quang Tan 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Quảng Tân 2017

  •