Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Xuân Dương

Đề kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2016 - 2017 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Xuân Dương

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1/  Hình lập phương là hình:

A. Có 6 mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh và 12 cạnh bằng nhau

B. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật, có 8 đỉnh và 12 cạnh bằng nhau.

C. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật, có 12 đỉnh và 8 cạnh.

2/ Số đo 0,015m3 đọc là:

A. Không phẩy mười lăm mét khối.

B. Mười lăm phần trăm mét khối

C. Mười lăm phần nghìn mét khối


De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan 2017 - TH Xuan Duong

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Xuân Dương

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

- HS khoanh tròn mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Riêng câu 10 được 1 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án

A

C

B

A

A

C

A

A

A

C

B

II/ Phần 2 (4 điểm)

1. (2 điểm) HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

            a) 822,56            b) 42,7             c) 62,31            d) 25,3

2.  (1 điểm )

                               Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là :                          0,25 điểm             

                                   18 x 15 x 10 =  2700 (cm3)                                0,5 điểm                 

                                                            Đáp số :  2700 (cm3)                0,25 điểm 

3. (1 điểm)                                     

                                         Giải:

Vcũ = a x b x c = 216

Vmới = 2 x a x 2 x b x 2 x c

                              = 2 x 2 x 2 x (a x b x c)

                              = 8 x (a x b x c)

                              = 8 x 216

                              = 1728

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Xuân Dương

  •