Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 THCS Minh Khai

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018 trường THCS Minh Khai được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 THCS Minh Khai

Bài 3 (2,5 điểm): Trên cùng mộ nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 650 và góc xOz = 1300

a)Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz? Vì sao? Tính góc  yOz?

b) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

c) Vẽ Om là tia đối của tia Oz. Tính góc kề bù với góc yOz, góc xOz

De thi giua ki 2 lop 6 mon Toan 2018 THCS Minh Khai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 THCS Minh Khai

  •