Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Vĩnh Tường

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018 của phòng giáo dục Vĩnh Tường có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Vĩnh Tường

Câu 8: Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm, ON =8cm.

a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) So sánh OM và MN.

c) Điểm M có là trung điểm của đoạn ON không? Vì sao?

De thi giua ki 2 lop 6 mon Toan 2018 - Vinh Tuong

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Vĩnh Tường

De thi giua ki 2 lop 6 mon Toan 2018 - Vinh Tuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Vĩnh Tường

  •