Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2019 - GDTX Tân Bình

Đề thi giữa học kỳ II năm học 2018 - 2019 môn Toán lớp 6 trung tâm GDNN - GDTX quận Tân Bình, TPHCM.

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2019 - GDTX Tân Bình

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Hai góc phụ nhau mà một góc là 500 thì góc kia là 1300

b) Hai góc bù nhau mà một góc là 300 thì góc kia là 1500

De thi giua ki 2 lop 6 mon Toan 2019 - GDTX Tan Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2019 - GDTX Tân Bình

  •