Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Sinh 2018 - THCS Phan Chu Trinh

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh lớp 7 năm học 2017 - 2018 trường THCS Phan Chu Trinh có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Sinh 2018 - THCS Phan Chu Trinh

A/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)                                                                   

          Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái a, b, c, d mà em cho là đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Ếch đồng hô hấp bằng:

          a) da và mang                b) Phổi và mang             c) Phổi và da              d) phổi.

Câu 2: Di chuyển của ếch đồng là:

          a) nhảy và lặn          b) nhảy và bơi.            c) Bơi và đi.          d) nhảy và đi.

Câu 3: Tim ếch có cấu tạo:

          a) 1 tâm nhĩ, 2 tâm thất.      b) 2 tâm nhĩ.    c) 2 tâm thất.     d) 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất.

Câu 4: Ở Việt Nam lưỡng cư phân làm mấy bộ?

          a) một bộ.                  b) hai bộ.                  c) ba bộ.                   d) bốn bộ

Câu 5Ở thằn lằn máu nuôi cơ thể là máu gì?

          a) máu ít pha.           b) máu pha.         c) máu giầu ô xi.             d) máu đỏ tươi.

Câu 6: Hệ bài tiết của thằn lằn là:   

          a) thận trước.              b) thận sau.              c) thận giữa.               d) trung thận.

Câu 7: Hệ tuần hoàn của thằn lằn khác hệ tuần hoàn ếch đồng là:

          a) nhĩ, thất có vách hụt.        b) tâm nhĩ có vách hụt.       

          c) tâm nhĩ có 2 vách hụt.      d) tâm thất có vách ngăn hụ.t           

Câu 8Ở chim bồ câu máu đi nuôi cơ thể là:

           a) máu đỏ tươi.             b) máu pha.       c) máu ít pha.          d) máu ít ô xi.     

Câu 9Chim bồ câu có kiểu bay:

           a) bay lượn.        b) bay xòe cánh.         c) bay nhờ sức gió.      d) bay vỗ cánh.

Câu 10: Điểm giống nhau giữa chim và thú là:

           a) nuôi con bẵng sữa diều.        b) động vật hằng nhiệt.      c) đẻ trứng.      d) đẻ con.

Câu 11: Nhóm thú nào thuộc bộ guốc chẵn:

           a) lợn, bò, tê giác.     b) bò, lợn, ngựa.    c) lợn, bò, nai.        d) trâu, voi, hươu.  

Câu 12: Khỉ hình người khác vượn là :

           a) có chai mông, túi má, đuôi.         b) không có chai mông, túi má, đuôi.

           c) có túi má, chai mông.                  d) có chai mông nhỏ, đuôi dài.

 B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 13:(2đ) Trình bày những đặc điểm cấu tạo của hệ hô hấp, hệ tuần hoàn ở thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn?

          Câu 14:(2đ) Phân biệt hệ tuần hoàn của chim bồ câu với hệ tuần hoàn của  thằn lằn?

          Câu 15:(3đ)

          a) Lớp thú có các đặc điểm chung gì?

          b) Nguyên nhân nào dẫn đến số lượng thú ngày càng giảm sút? Theo em cần có những biện pháp nào để bảo vệ các loài thú?  

V/  HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM BÀI KIỂM TRA SỐ 2

                                Môn sinh 7 – Lớp 7a,b

A/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

             Khoanh đúng 01 ý được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án đúng

c

b

d

c

a

b

d

a

d

b

c

b

Câu 13

- Hô hấp:

+ Phổi là cơ quan duy nhất của thằn lằn, phổi có cấu tạo phức tạp, có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch.                                                                     

+ Sự thông khí ở phổi (hít, thở)là nhờ sự xuất hiện của cơ liên sườn, khi cơ này co làm thay đổi thể tích lồng ngực.                                                                        

    - Tuần hoàn:

+ Tim có 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, có 2 vòng tuần hoàn.

+ Nhưng tâm thất có vách hụt, chia tâm thất thành 2 nửa nên máu ít pha hơn

Câu 14

Chim bồ câu

Thằn lằn

+ Tim 4 ngăn : 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất 

+ Có 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể máu đỏ tươi (giầu ô xi).                                                                                

                                                                    

+ Tim 3 ngăn : 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, có vách ngăn hụt chia tâm thất thành 2 nửa

+Có 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu ít pha

Câu 15

a/

+ Thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất.

+ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.        

+ Cơ thể có lông mao mao bao phủ, bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm.                                                

+ Tim 4 ngăn, máu nuôi cơ thể đỏ tươi, bộ não phát triển, là động vật hằng nhiệt.

b/

- Nguyên nhân:

+ Do nhu cầu sử dụng của con người dẫn đến săn bắt các loài thú hoang dã quá mức vì vậy số lượng thú ngày càng giảm sút.             

- Biện pháp bảo vệ :

 + Nghiêm cấm săn bắn, buôn bán động vật hoang dã. Xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia.                                                                                                                   

+ Tuyên truyền cho  người dân nêu cao về ý thức bảo vệ các loài động vật.Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế.  

Theo TTHN  

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Sinh 2018 - THCS Phan Chu Trinh

  •