Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2018 Phòng GD Hà Đông

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2017 - 2018 của phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2018 Phòng GD Hà Đông

Câu 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Trong tam giác, cạnh đối diện với góc lớn nhất là cạnh nhỏ nhất

B. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc nhọn là cạnh nhỏ nhất

C. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn

D. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù

Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Góc ngoài của một tam giác phải là góc tù

B. Góc ngoài của một tam giác lớn hơn các góc trong của tam giác

C. Góc ở đáy của một tam giác cân phải là góc nhọn

D. Góc ở đỉnh của một tam giác cân phải là góc tù.

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan 2018 Phong GD Ha Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2018 Phòng GD Hà Đông

  •