Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 - THCS Hợp Minh

Đề khảo sát giữa học kì 2 năm học 2018 - 2019 môn Toán lớp 7 trường TH & THCS Hợp Minh, Yên Bái.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 - THCS Hợp Minh

Câu 5: Tam giác cân có góc ở đỉnh là 500 thì góc ở đáy có số đo là:

A. 400               B. 500                         C. 650                         D. 550.

Câu 6: Chọn câu sai.

  A. Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân.

  B. Tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều.

  C. Tam giác đều là tam giác cân.

  D. Tam giác cân là tam giác đều.

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan 2019 - THCS Hop Minh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 - THCS Hợp Minh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!