Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 THCS Sơn Đông

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2018 - 2019 trường THCS Sơn Đông gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 THCS Sơn Đông

Cho tam giác ABC có góc A bằng 900, phân giác BE, E ∈ AC. Lấy điểm H thuộc cạnh BC sao cho BH = BA.

a) Chứng minh EH ⊥ BC

b) Chứng minh BE là đường trung trực của AH.

c) Đường thẳng EH cắt đường thẳng AB ở K. Chứng minh EK = EC.

d) Chứng minh AH // KC

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan 2019 THCS Son Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 THCS Sơn Đông

  •