Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Minh Khai 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Minh Khai năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Minh Khai 2019

Cho ∆ABC cân tại A. Kẻ BD ⊥ AC, CE ⊥ AB (D ∈ AC, E ∈ AB). Gọi O là giao điểm của BD và CE.

a)Chứng minh ∆ADB = ∆AEC

b) Chứng minh ∆BOC cân

c) Chứng minh ED // BC

d) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh EM = ½ BC

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan THCS Minh Khai 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Minh Khai 2019

  •