Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Tam Cường 2017

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Tam Cường 2017

Bài 1. (2,5 điểm)

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 20 học sinh  lớp 7A được ghi lại trong bảng sau :

3

6

8

4

8

10

6

7

6

9

6

8

9

6

10

9

9

5

4

8

          a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

          b) Lập bảng " tần số ".

          c) Tính điểm số trung bình của các bài kiểm tra và tìm “mốt” của dấu hiệu.

          d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu thị số liệu từ bảng tần số và nêu nhận xét

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có góc ACB < ABC < 900. Từ A hạ AD vuông góc với BC tại D. Gọi M là trung điểm của AD. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm F sao cho MF = MC.

          a)Chứng minh AE = BD.

          b) So sánh BD và CD.

          c) Chứng minh ba điểm E, A, F thẳng hàng.


De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan THCS Tam Cuong 2017

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Tam Cường 2017

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan THCS Tam Cuong 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Tam Cường 2017

  •