Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Thanh Miện 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Thanh Miện, Hải Dương năm học 2017 - 2018 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Thanh Miện 2018

Câu 2 (2 điểm).Số cơn bão đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỉ XX được ghi lại trong bảng sau:

3       3        6          6         3         5          4          3         9          8

2       4        3          4         3         4          3          5         2          2

1) Dấu hiệu ở đây là gì?

2) Lập bảng “ tần số” và tính xem trong vòng 20 năm, mỗi năm trung bình có khoảng bao nhiêu cơn bão đổ bộ vào nước ta? Tìm Mốt.

3) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng bảng tần số nói trên

Câu 4 (3 điểm).Cho ABC cân tại A, góc A nhọn.Kẻ BH vuông góc với AC tại H, kẻ CK vuông góc với AB tại K.Gọi D là giao điểm của BH và CK.

1) Chứng minh rằng : BH=CK

2) Chứng minh : DBC cân

3) Qua D kẻ đường thẳng cắt đoạn thẳng BK tại E và cắt đoạn thẳng CH tại F sao cho AE<AF. Chứng minh rằng: DE<DF

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan THCS Thanh Mien 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Thanh Miện 2018

  •