Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Vũ Sơn 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Vũ Sơn năm học 2016 - 2017.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Vũ Sơn 2017

1. Giá trị biểu thức 2x4y3 + x3y2 - xy + y3 tại x = 1, y = -1 là:

A. 4                    B. -1                      C. - 4                     D. 3

2. Đơn thức nào sau đây có bậc bằng 4 ?

A. - 4x3y2             B. 22x2                   C. - 3x2yz2              D. -7x(xy)3

3. Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức - 3x2y3

A. 0x2y3               B. 0,5(xy)2.y           C. 2x3y2                  D. -5(xy2)2

4. Cho tam giác ABC có góc A = 450 ; góc B = 750. Ta có:

A. AB< BC < CA       B. BC < AB < AC       C. CA < AB < BC         D. CA < BC< AB

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan THCS Vu Son 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Vũ Sơn 2017

  •