Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Xuân Đỉnh 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS  Xuân Đỉnh 2018

Thời gian làm bài tập của học sinh lớp 7A tính bằng phút được thống kê bảng sau

a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng?

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan THCS Xuan Dinh 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Xuân Đỉnh 2018

  •