KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Lý năm 2017 THCS Kỳ Thượng

Đề thi giữa học kì 2 môn vật lý lớp 9 trường THCS Kỳ Thượng, Hoành Bồ năm học 2016 - 2017 có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Lý năm 2017 THCS Kỳ Thượng

Câu 9: Ảnh của một vật khi nhìn qua kính lúp là ảnh nào dưới đây?

  A.Ảnh thật, lớn hơn vật.                                      B.Ảnh thật, nhỏ hơn vật.

  C.Ảnh ảo, lớn hơn vật.                                        D.Ảnh ảo, nhỏ hơn vật. 

Câu 10: Trong ba nguồn sáng: Bút la de, Mặt trời, Đèn dây tóc nóng sáng thì nguồn nào phát ra ánh sáng trắng?

  A.Bút la de, Mặt trời.                                         B. Chỉ Mặt trời.

  C.Mặt trời, Đèn dây tóc nóng sáng.                   D. Chỉ đèn dây tóc nóng sáng. 

Câu 11: Nhìn một ngọn đèn, phát ra ánh sáng xanh qua kính lọc màu đỏ ta sẽ thấy gì?

  A. Màu gần như đen.                                          B. Màu đỏ.

  C. Màu xanh.                                                      D. Màu trắng. 

Câu 12: Khi phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính ta nhận được dải màu gồm 7 màu chính gồm

A. Đỏ, hồng, da cam, vàng, lục, lam, tím.        B.  Đỏ, hồng, da cam, vàng, lục, nâu, tím.

C. Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, nâu, tím.           D.  Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

De thi giua ki 2 lop 9 mon Ly nam 2017 THCS Ky Thuong

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Lý năm 2017 THCS Kỳ Thượng

De thi giua ki 2 lop 9 mon Ly nam 2017 THCS Ky Thuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Lý năm 2017 THCS Kỳ Thượng

  •