KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Lý quận Tây Hồ năm 2017

Tham khảo đề thi giữa học kì 2 môn vật lý lớp 9 của phòng giáo dục quận Tây Hồ, Hà Nội năm học 2016 - 2017.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Lý quận Tây Hồ năm 2017

Câu 2. Dùng những cách nào sau đây để làm quay rôto máy phát điện:

A. Năng lượng thác nước

B. Năng lượng gió

C. Dùng động cơ nổ

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 200 vòng dây. Để tăng hiệu điện thế lên 4 lần thì cuộn thứ cấp phải quấn bao nhiêu vòng?

A. 200 vòng       B. 50 vòng        C. 800 vòng        D. 3 200 vòng

De thi giua ki 2 lop 9 mon Ly quan Tay Ho nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Lý quận Tây Hồ năm 2017

  •