Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh - THCS Biên Giới

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh lớp 9 trường THCS Biên Giới năm học 2017 - 2018 trường THCS Biên Giới, Châu Thành có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh 2018 - THCS Biên Giới

Câu 3: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở động vật là: ( Chương VI/ bài 34 /mức 1)

A. Do giao phối xảy ra ngẫu nhiên giữa các loài động vật

B. Do giao phối gần

C. Do lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

D. Do lai phân tích

Câu 4: Giao phối cận huyết là: ( Chương VI/ bài 34 /mức 1)

A. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ

B. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen

C. Giao phối giữa các cá thể có kiểu gen khác nhau

D. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố hoặc mẹ chúng.

De thi giua ki 2 lop 9 mon Sinh - THCS Bien Gioi

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh 2019 - THCS Biên Giới

De thi giua ki 2 lop 9 mon Sinh - THCS Bien Gioi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh - THCS Biên Giới

  •