Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh THCS Chu Văn An 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Chu Văn An năm 2017 được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh THCS Chu Văn An 2017

Đề bài:

  Câu 1: Hãy cho biết quần xã sinh vật là gì? Cho ví dụ minh họa.          (2 điểm)

  Câu 2: Trình bày nguyên nhân vì sao con người lại có những đặc điểm đặc trưng mà các loài sinh vật khác không có?                              (2 điểm)

  Câu 3: Hãy trình bày các nhóm tuổi ở quần thể sinh vật. Tháp dân số gồm mấy dạng.

(3 điểm)

  Câu 4: Hệ sinh thái là gì? Một số thành phần để được 1 hệ sinh thái hoàn chỉnh. (1,5 điểm)

  Câu 5: Lưới thức ăn là gì? Hãy viết một lưới thức ăn hoàn chỉnh có ít nhất 3 mắt xích chung, có sinh vật sản xuất bắt đầu bằng Thực vật.    (1,5 điểm)

 Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh THCS Chu Văn An 2017

  •