Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2017 THCS Vũ Sơn

Các em tham khảo đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Toán trường THCS Vũ Sơn năm học 2016 - 2017 dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2017 THCS Vũ Sơn

Bài 2.  (2,0 điểm)

          Cho Parabol (P): y = x2 đường thẳng (d) : y = 2x + 1 trên cùng hệ trục toạ độ Oxy

a) Vẽ (P) và (d)

b) Tìm toạ độ giao điểm của (d) và (P) bằng phép toán

c) Tìm phương trình đường thẳng tiếp xúc với (P), biết đường thẳng đó song song với (d)

Bài 4. (3,5 điểm)

          Cho 3 điểm A, B, C thuộc đường tròn (O). Lấy điểm M là điểm chính giữa cung AB không chứa C, N là điểm chính giữa cung BC không chứa A, P là điểm chính giữa cung AC không chứa B. Gọi I là giao điểm của AN và BP, D là giao điểm của AB và MN, E là giao điểm của AN và BC. Chứng minh rằng :

a) ∆BIN cân

b) NA.DB = NB.DA

c) DI song song với BC

d) MB tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp ∆BND.


De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan 2017 THCS Vu Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2017 THCS Vũ Sơn

  •