Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Quận Hà Đông

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2018 - 2019 của phòng giáo dục quận Hà Đông.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Quận Hà Đông

Hai tổ sản xuất cùng nhận chung được một đơn hàng, nếu hai tổ cùng làm thì sau 15 ngày sẽ xong. Tuy nhiên, sau khi cùng làm được 6 ngày thì tổ I có việc bận phải chuyển công việc khác, do đó tổ II làm một mình 24 ngày nữa thì hoàn thành đơn hàng. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi tổ làm xong trong bao nhiêu ngày?

De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Quan Ha Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Quận Hà Đông

  •