Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Quận Tây Hồ

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 của phòng GD Quận Tây Hồ, Hà Nội năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Quận Tây Hồ

Câu 3 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 12 giờ đầy bể. Nếu người ta mở cả hai vòi chảu trong 4 giờ rồi khóa vòi hai lại và để vòi một chảy tiếp 14 giờ nữa thì mới đầy bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.

De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Quan Tay Ho

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Quận Tây Hồ

  •