Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán THCS Sơn Đông 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Sơn Đông năm học 2018 - 2019 có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán THCS Sơn Đông 2019

Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 15%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm được 404 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.

De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan THCS Son Dong 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán THCS Sơn Đông 2019

De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan THCS Son Dong 2019

De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan THCS Son Dong 2019

De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan THCS Son Dong 2019

De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan THCS Son Dong 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán THCS Sơn Đông 2019

  •