Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Văn - Quận Tây Hồ 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 9 của quận Tây Hồ, Hà Nội năm học 2017 - 2018 gồm 2 phần cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Văn - Quận Tây Hồ 2018

1. Chép thuộc khổ thơ có từ “chùng chình” trong bài thơ của Hữu Thỉnh.

2. So sáng sự giống và khác nhau trong các dùng từ “chùng cình” trong hai trường hợp trên.

3. Trong khổ thơ em chép, tác giả có sử dụng câu có thành phần biệt lập. Hãy chỉ ra, gọi tên và nêu tác dụng của thành phần biệt lập đó trong việc biểu đạt nội dung.

De thi giua ki 2 lop 9 mon Van - Quan Tay Ho 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Văn - Quận Tây Hồ 2018

  •