Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2019 - THPT Quất Lâm

Đề thi giữa học kì 2 môn lịch sử lớp 12 năm học 2018 - 2019 trường THPT Quất Lâm, Nam Định gồm 40 câu trắc nghiệm cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp lớp 12 môn Sử 2019 - THPT Quất Lâm

Câu 8. Điểm giống nhau cơ bản giữa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 (1-1959) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 của BCHTW Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) là

A. khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân

B. thực hiện đấu tranh chính trị, hòa bình là chủ yếu

C. kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao

D. khẳng định con đường cách mạng bạo lực

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2019 - THPT Quat Lam

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2019 - THPT Quat Lam

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2019 - THPT Quat Lam

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2019 - THPT Quat Lam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2019 - THPT Quất Lâm

  •