Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS Sơn Đông 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Sơn Đông năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS Sơn Đông 2019

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy = 300; xOz = 600.

a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b. Tính số đo yOz??

C. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

De thi giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS Son Dong 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS Sơn Đông 2019

  •