Đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 8 trường THCS Bách Thuận 2017

Các em cùng tham khảo đề thi giữa kì môn Văn lớp 8 trường THCS Bách Thuận năm học 2016 - 2017.

Đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 8 trường THCS Bách Thuận

I.PHẦN ĐỌC – HIỂU: (4 điểm)

       Đọc 2 câu thơ sau và trả lời câu hỏi:

                                    Bàn đá chông chênh dịch sử đảng

                                   Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Câu 1(1đ): Hai câu thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.

Câu 2(2đ): Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về cách dùng từ “sang” trong câu thơ trên.

Câu 3(1đ): Chỉ ra hành động nói trong mỗi câu văn sau:

Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghỉ thế nào?

                                                                            (Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn)

De thi giua ki 2 mon Van lop 8 truong THCS Bach Thuan 2017

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 8 trường THCS Bách Thuận 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!