Đề thi học kì 1 lớp 10 môn GDCD 2017 - Vĩnh Phúc

Đề thi và đáp án học kì 1 lớp 10 môn GDCD của Sở GD Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn GDCD 2017 - Vĩnh Phúc

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1: Triết học nghiên cứu nội dung nào sau đây?

     A. Nghiên cứu một bộ phận, một lĩnh vực riêng biệt nào đó của thế giới.

     B. Nghiên cứu những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới.

     C. Nghiên cứu mọi hiện tượng chung nhất của giới tự nhiên và xã hội.

     D. Nghiên cứu mọi sự thay đổi của giới tự nhiên.

Câu 2:Câu nói “Có thực mới vực được đạo” thể hiện nội dung nào của Triết học?

     A. Vật chất quyết định ý thức.                               B.Vật chất có trước ý thức.

     C. Quan niệm của con người về thế giới.               D. Cách thức đạt được mục đích đề ra.

Câu 3: Vì sao một học sinh chuyển từ cấp THCS lên cấp THPT lại được coi là một sự phát triển?

     A. Vì có sự di chuyển địa điểm học ở 2 nơi khác nhau.

     B. Vì có sự thay đổi về giáo viên dạy.

     C. Vì số lượng môn học nhiều hơn.

     D. Vì có sự thay đổi về mặt trí tuệ, nhận thức.

Câu 4:Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là

     A. một mối quan hệ.          B. một phạm trù.           C. một chỉnh thể.               D. một phương pháp.

Câu 5: Năm nay, em Trần Văn An đang học lớp 10. Em học 13 môn học. Em yêu thích nhất môn Thể dục, do thường xuyên luyện tập nên hiện nay em đã cao 1m68 nặng 56 kg.Theo quan điểm Triết học,lượng của em An là gì?

     A. Học lớp 10.                   B. Học 13 môn.            C. Yêu thích môn thể dục.    D. Cao 1m68, nặng 56kg.

Câu 6: Theo quan điểm Triết học, phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra như thế nào?

     A. Do sự phát triển của bản thân sự vật hiện tượng.

     B. Do mong muốn chủ quan của con người.

     C. Do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài sự vật hiện tượng.

     D. Do sức mạnh vốn có của giới tự nhiên.

Câu 7: “Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng bổ sung hoàn thiện nhận thức chưa đầy đủ”, thể hiện 

     A.thực tiễn là mục đích của nhận thức.                  B.thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

     C.thực tiễn là cơ sở của nhận thức.                        D.thực tiễn là động lực của nhận thức.

Câu 8: Câu tục ngữ nào sau đây không nói về vai trò của thực tiễn là cơ sở của nhận thức?

     A. Cái khó ló cái khôn.                                           B. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

     C. Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.                         D. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

II.PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm): Bạn Hùng là một học sinh thông minh nhưng lười học.Đến gần kì thi vào cấp THPT mà Hùng vẫn mải mê đi chơi không học bài. Thấy vậy, Bình khuyên Hùng nên tập trung vào việc ôn thi nhưng Hùng cho rằng việc thi cử là do vận may quyết định, không nhất thiết phải học giỏi mới đỗvào cấp THPT.

          a)Suy nghĩ và biểu hiện của Hùng thuộc thế giới quan nào?Em có nhận xét gì về suy nghĩ của Hùng?

          b) Vận dụng kiến thức đã học em hãy đưa ra lời khuyên với Hùng.

Câu 10(2,0 điểm): Trong lớp 10A có hai bạn B và C có tính cách trái ngược nhau.Hai bạn này nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn nhiều lúc dẫn đến cãi cọ, to tiếng, thậm chí đánh nhau.

          a) Theo em mẫu thuẫn trên của hai bạn có phải là mâu thuẫn Triết học không? Vì sao?

          b) Theo Triết học Mác- Lê nin mâu thuẫn được hiểu như thế nào?

Câu 11(1,5 điểm): “Trái Đất này chỉ tồn tại khi tự quay quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời”.

          a) Theo em, câu nói trên thể hiện vai trò gì của vận động đối với thế giới vật chất?

          b) Vì sao mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động?

Câu 12(2,5 điểm):Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”.

          a) Câu nói trên thể hiện vai trò gì của thực tiễn đối với nhận thức?

          b) Chúng ta đã vận dụng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nguyên lí giáo dục nào?Hãy liên hệ với quá trình học tập của bản thân em.

---------- HẾT ----------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:...............................................................................Số báo danh:..................................

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016- 2017

MÔN: GDCD - LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút

A.TRẮC NGHIỆM  (2,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

B

0,25

2

A

0,25

3

D

0,25

4

C

0,25

5

D

0,25

6

A

0,25

7

B

0,25

8

A

0,25

B. TỰ LUẬN ( 8,0 điểm)

9

Bạn Hùng là một học sinh thông minh nhưng lười học. Đến gần kì thi vào cấp 3 mà Hùng vẫn mải mê đi chơi không học bài.Thấy vậy, Bình khuyên Hùng nên tập trung vào việc ôn thi nhưng Hùng cho rằng việc thi cử là do vận may quyết định, không nhất thiết phải học giỏi mới đỗ vào cấp 3.

Suy nghĩ và biểu hiện của Hùng thuộc thế giới quan nào? Em có  nhận xét gì về suy nghĩ của Hùng?

Vận dụng kiến thức đã học em hãy đưa ra lời khuyên với Hùng.

 

2,0

 

- Suy nghĩ của Hùng thuộc thế giới quan duy tâm.

0,5

- Nhận xét về suy nghĩ của Hùng: Suy nghĩ trên không đúng đắn và phù hợp với chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nếu Hùng cứ suy nghĩ và lười học ham chơi thì sẽ kéo lùi sự phát triển của bản thân.Dù bạn có thông minh nhưng nếu không nỗ lực cố gắng học tập thì cũng không đạt được kết quả cao trong thi cử.

0,75

- Lời khuyên: Việc học tập là một quá trình lâu dài và thi là phản ánh kết quả học tập, không phải may rủi. Một người lười học thì không thể có vận may kiến thức đến mới mình một cách tự nhiên được.

0,75

10

Trong lớp 10A có hai bạn B và C có tính cách trái ngược nhau, hai bạn này nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn nhiều lúc dẫn đến cãi cọ, to tiếng thậm chí đánh nhau.

Theo em mẫu thuẫn trên của hai bạn có phải là mâu thuẫn Triết học không? Vì sao?

Theo Triết học Mác- Lê nin mâu thuẫn được hiểu như thế nào?

2,0

- Mâu thuẫn của bạn A và bạn B không phải là mâu thuẫn Triết học mà chỉ là mâu thuẫn thông thường.

0,5

 

- Vì đâu là trạng thái xung đột, chống đối nhau của 2 cá thể mà mâu thuẫn Triết học phải nằm trong một chỉnh thể.

0,5

 

- Theo Triết học Mác- Lê nin mâu thuẫn được hiểu là: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

1,0

11

“Trái Đất này chỉ tồn tại khi tự quay quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời”.

Theo em, câu nói trên thể hiện vai trò gì của vận động đối với thế giới vật chất?

Vì sao mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động?

1,5

- Câu nói trên thể hiện: Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

0,5

 

- Mọi sự vật luôn luôn vận động do: Chỉ có bằng vận động và thông qua vận động mà sự vật hiện tượng tồn tại được và thể hiện được đặc tính của mình.

1,0

 

12

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”.

Câu nói trên thể hiện vai trò gì của thực tiễn đối với nhận thức?

Chúng ta đã vận dụng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nguyên lí giáo dục nào?

Hãy liên hệ với quá trình học tập của bản thân em.

2,5

- Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện vai trò của thực tiễn đối với nhận thức là: Thực tiễn là mục đích của nhận thức.

0,5

- Chúng ta đã vận dụng vào nguyên lí giáo dục là: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà  trường gắn liền với xã hội.

1,0

- Liên hệ với bản thân.

+ Kết hợp học lí thuyết với thực hành, không coi nhẹ giờthực hành.

+ Luôn vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn , giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

+ Ví dụ thực tế.

 

 

0,25

0,25

 

0,5

 

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn GDCD 2017 - Vĩnh Phúc

  •