Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa 2017 - THPT Hoàng Hoa Thám

Tham khảo đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Hóa năm học 2016 - 2017 của trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa 2017 - THPT Hoàng Hoa Thám

Câu 1. Cho các phản ứng hóa học sau: aFeS + bHNO3 " cFe(NO3)3 + dH2SO4 + eNO + gH2O
 Trong đó, a,b,c,d,e,g là các số nguyên tối giản. Giá trị b là

A. 6                         B. 12                             C. 8                         D. 10

Câu 2. Nguyên tố X có hai đồng vị X1 và X2. Tổng số hạt không mang điện trong X1 và X2 là 90. Nếu cho 1,2 gam Ca tác dụng với một lượng X vừa đủ thì thu được 5,994 gam hợp chất CaX2. Biết tỉ lệ số nguyên tử X1 : X2 = 9 : 11. Số khối của X1, X2 lần lượt là:

A. 75 và 85.           B. 81 và 79.              C. 85 và 75.               D. 79 và 81.

Câu 3. Cho 31,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu và Fe3O4 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa 60,7 gam hỗn hợp muối. Khối lượng của Fe3O4 có trong X là:

A. 23,2                B. 11,6                   C. 18,56                 D. 27,84

Câu 4. Theo quy tắc bát tử, cặp electron nào sau đây trong phân tử đều chứa cả ba loại liên kết ( ion, cộng hóa trị, cho nhận).

A. Na2SO4 và NH3      B. K2SO4 và NaNO3         C. NaCl và HCl      D. NH4Cl và MgO

Câu 5. . Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6. Cấu hình electron của nguyên tử tạo nên ion đó là:

A. 1s22s22p63s23p1     B. 1s22s22p6   C. 1s22s22p63s23p64s2       D. 1s22s22p63s23p6

Câu 6. . Trong phản ứng hóa học sau: Zn + CuCl2 ® Cu + ZnCl2. Chọn câu đúng:

A. Cu2+ khử Zn         B. Zn bị khử.        C. Cu2+ bị oxi hóa.       D. Zn bị oxi hóa.

De thi hoc ki 1 lop 10 mon Hoa 2017 - THPT Hoang Hoa Tham

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa 2017 - THPT Hoàng Hoa Thám

  •