Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa - THPT Quang Trung 2017

Đề thi cuối học kì 1 môn Hóa lớp 10 trường THPT Quang Trung, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017 có đáp án.

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa - THPT Quang Trung 2017

Câu 1:   Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 2 của BTH, Y tạo được hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất là YO2. Hợp chất tạo bởi Y và kim loại M là MY2 trong đó Y chiếm 37,5% về khối lượng . M là

A. Mg.                 B. Cu.                          C. Al.                          D. Ca.

Câu 2:        Chọn  phát biểu sai:

            A. Trong một nguyên tử,  số proton luôn bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân

            B. Tổng số proton và số nơtron trong một hạt nhân được gọi là số khối

      C. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

            D. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton và số nơtron

Câu 3:        Ở phân lớp 3d số electron tối đa là:

      A. 6                       B. 10                           C. 14                           D. 18

Câu 4:        Cho nguyên tử nguyên tố R có 82 hạt . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Số khối của nguyên tử  R là?

            A. 52                 B. 48                           C. 56                           D. 54

Câu 5:        Cho các phản ứng hóa học sau:
                  aFeS + bHNO3 " cFe(NO3)3 + dH2SO4 + eNO + gH2O
   Trong đó, a,b,c,d,e,g là các số nguyên tối giản. Giá trị b là

      A. 12                           B. 6                             C. 18                           D. 10


De thi hoc ki 1 lop 10 mon Hoa - THPT Quang Trung 2017

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa - THPT Quang Trung 2017

  •