Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa 2017 - Đồng Tháp

Tham khảo đề thi cuối học kì 1 lớp 11 môn Địa của Sở GD Đồng Tháp năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa 2017 - Đồng Tháp

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Dia 2017 - Dong Thap

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa 2017 - Đồng Tháp

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Dia 2017 - Dong Thap

=> Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa 2017 - Đồng Tháp

  •