Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh - THPT Đặng Huy Trứ 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh - THPT Đặng Huy Trứ, tỉnh Thừa Thiên - Huế năm học 2016 - 2017, có đáp án chi tiết

Câu 4: Cho các nhận định sau:

(1) Bảo quản trong điều kiện nồng độ O2 cao.

(2) Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao.

(3) Phơi khô nông sản.

(4) Bảo quản nông sản trong kho lạnh.

Số nhận định đúng khi chọn phương pháp bảo quản nông sản là:    

A. 4                     B. 1                    C. 3                              D. 2

Câu 5: Enzim tham gia cố định nitơ tự do là:

A. Nitrogenaza.          B. Cacboxylaza.         C. Restrictaza.            D. Oxygenaza.

Câu 6: Khi trời nắng ta đứng dưới bóng cây cảm thấy mát hơn đứng dưới mái che bằng vật liệu xây dựng là vì:

A. lá cây đóng mở khí khổng thường xuyên ngay cả khi ở trong bóng tối.

B. lá cây đã làm cho không khí ẩm thường xuyên nhờ quá trình hút nước ở rễ liên tục.

C. lá cây thoát hơi nước thường xuyên làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh tán lá.

D. lá cây đã tạo ra sức hút nước trong cây.

Câu 7: Cho các nhận định sau về vai trò của quang hợp:

(1) Tổng hợp chất hữu cơ: thông qua quang hợp, cây xanh tạo ra nguồn chất hữu cơ là tinh bột là đường glucôzơ.

(2) Tích luỹ năng lượng: mỗi năm, cây xanh tích lũy một nguồn năng lượng khổng lồ.

(3) Điều hoà không khí: cây xanh khi quang hợp giúp điều hoà lượng hơi nước, CO2 và O2 trong không khí, góp phần điều hoà nhiệt độ không khí.

(4) Quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

(5) Ở các loài cây mà lá cây không có màu xanh thì không có diệp lục nên quá trình quang hợp không thể diễn ra.

Số nhận định đúng là:

A. 3.                       B. 2.                         C. 4.                             D. 1.

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Sinh - THPT Dang Huy Tru 2016 - 2017

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh - THPT Đặng Huy Trứ 2016 - 2017

  •