Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa tỉnh Đồng Tháp 2017

Đề thi cuối học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Sở GD Đồng Tháp năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết dưới đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa tỉnh Đồng Tháp 2017

Câu 5A: (2,0 điểm) Theo chương trình chuẩn

Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam một hợp chất hữu cơ sau phản ứng thu được 3,52 gam CO2 và 1,8 gam H2O)

a) Tìm công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.

b) Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ biết khi hóa hơi 7,4 gam hợp chất hữu cơ có thể tích đúng bằng thể tích của 3,2 gam oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

Cho O = 16; N = 14; C = 12; H = 1

Câu 5B: (2,0 điểm) Theo chương trình nâng cao

Cho dung dịch X có chứa axit HCOOH 0,1M có hằng số phân li là Ka = 1,6 . 10-4 (Bỏ qua sự điện li của H2O)

a)Tính pH của dung dịch X.

b) Tính độ điện li của HCOOH.

c) Khi cho 5,85 gam NaCl vào dung dịch X thì độ điện li của HCOOH như thế nào? Giải thích?


De thi hoc ki 1 lop 11 mon Hoa tinh Dong Thap 2017

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh tỉnh Đồng Tháp 2017

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Hoa tinh Dong Thap 2017

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa tỉnh Đồng Tháp 2017

  •