Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sử 2017 - Đồng Tháp

Đề thi cuối học kì 1 lớp 11 môn lịch sử của sở giáo dục Đồng Tháp có đáp án chi tiết năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sử 2017 - Đồng Tháp 

Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và giáo dục. Những cải cách của cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa gì?

Câu 2; (2,0 điểm)

Những cải cách của vua Ra-ma V vào năm 1892 có ý nghĩa như thế nào đối với nước Xiêm? Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?

Câu 3: (3,0 điểm)

Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì? Vì sao gọi cuộc chiến tranh (1914 -1918) là cuộc chiến tranh thế giới?


De thi hoc ki 1 lop 11 mon Su 2017 - Dong Thap

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sử 2017 - Đồng Tháp 

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Su 2017 - Dong Thap

=> Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sử 2017 - Đồng Tháp

  •