Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Kim Liên

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 của trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm học 2017 - 2018.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Kim Liên

Câu 1: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx + 4cosx + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. M = 5, m = -5       B. M = 8, m = -6           C. M = 6, m = -2          D. M = 6, m = -4

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD, biết AC cắt BD tại M, AB cắt CD tại N. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

A.SB           B. SM          C. SC          D. SN

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - 2018 THPT Kim Lien

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - 2018 THPT Kim Lien

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - 2018 THPT Kim Lien

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - 2018 THPT Kim Liên

  •