Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2017 - THPT Phan Ngọc Hiển

Dưới đây là đề kiểm tra cuối kì 1 năm 2017 môn Toán lớp 11 của trường THPT Phan Ngọc Hiển,Cà mau, mời các em cùng tham khảo:

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển năm 2017

Câu 2: Cho hai đường thẳng d1 và d2 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa d1 và song song với d2?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 3: Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN cắt BD tại I. Điểm I không thuộc mặt phẳng nào sau đây:

A. (ABD)

B. (CMN)

C. (BCD)

D. (ACD)

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2017 - THPT Phan Ngoc Hien

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2017 - THPT Phan Ngoc Hien

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2017 - THPT Phan Ngoc Hien

Theo TTHN


>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2017 - THPT Phan Ngọc Hiển

  •